לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1765

בין אדם למקום

ראו לאד"ם הכהן, שהוא יוצא בשבת לרחוב ומטפחתו בכיסו. קפץ אחד מן הרחוב ואמר לו:

רבי אברהם-בּר מי התיר לך לשאת מטפחת בכיסך בשבת?

החזיר לו המשורר:

דבר זה התר בידי מאותו רב, שהתיר לך לשאת ראש-חמר על שכמך בשבת…

[נוסח אחר:

… קפץ אחד מן הרחוב וצעק:

כיצד יהודי מתיר לו לשאת מטפחת בכיסו בשבת?

השיב לו המשורר:

כיצד יהודי מתיר לו לשאת ראש-חמור על שכמו גם בשבת וגם בחול?...]

לסיפור הבא

לסיפור הקודם