לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1763

בין אדם למקום

ראובן-אשר ברודס ישב במסעדה יהודית בליל-שבת, שתה כוסו ועישן מקטרתו. נכנס השמש והתחיל מתקן את הנרות.

גער בו ברודס:

שבת היום!

תמה השמש ושאל:

ולעשן בשבת מותר?

החזיר לו ברודס:

ריקא! אני איני יכול לעשות גוי שליח שיעשן במקומי, ואילו אתה יכול לעשות גוי שליח, שיתקן את הנרות במקומך...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם