לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

176

אומנים, עובדים ופועלים; סוכנים, פקידים ומשרתים

עשיר העמיד לו משרת ואמר לו:

רצונך שתהא מקובל עלי? תן דעתך להבין דבר מתוך דבר. אני אין שעתי פנויה להרבות שיחה ולפרוט הכל.

אעשה ואשמע – השיב המשרת והלך לעשות מלאכתו.

למחר חש העשיר בראשו ושלח את המשרת להביא רופא. מיד יצא המשרת לעשות רצון בעליו, וכשחזר נכנסו אחריו – רופא, אומן מקיז-דם, אשה שומרת על חולים, ארבעה קברנים וחייט עם בד לתכריכים.

נבהל העשיר:

הללו למה הם?

החזיר המשרת:

לא כך אמרת, שאתן דעתי להיות מבין דבר מתוך דבר?...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם