לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1758

בין אדם למקום

וולוולי הזבארזי יצא לתרבות רעה והביאוהו אל הרב.

אמר לו הרב:

שמעתי עליך, שנסתרת עם אשה זרה.

החזיר וולוולי:

חס ושלום, רבי! אותה אשה לא זרה היא; כאן בעירנו, נולדה.

אמר לו הרב:

שמעתי עליך, שהדלקת נר בשבת.

החזיר וולוולי:

אמת, רבי; שכחתי, ששבת היה אותו יום והדלקתי אבל כיוון שנזכרתי מיד כיביתי.

אמר לו הרב:

שמעתי עליך, שאתה מעשן מקטרת בשבת.

החזיר וולוולי:

רבי, מעיד אני עלי, שאיני מעשן אלא סיגרה.

אמר לו הרב:

שמעתי עליך, שאתה מצחצח נעליך בשבת; אב-מלאכה היא זו.

החזיר וולוולי:

רבי, טועה אתה. אבא אינו מצחצח נעליו אפילו בחול...

(א' ליטווין, "וועלוועל זבארזער", "צוקונפט" חוברת ג לשנת 1915)

לסיפור הבא

לסיפור הקודם