לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1753

בין אדם למקום

אדם נכנס אצל חברו בתשעה-באב ומצאוֹ אוכל תרנגולת פטומה. הוכיחו ואמר לו:

כיצד אדם מישראל מפטם כריסו בתענית חמורה כזו? אני זקן וחלש, ובכל-זאת מחמיר אני על עצמי ופורש היום אפילו ממקטרת.

החזיר לו הלה:

אף-על-פי-כן אין ביני לבינך ולא כלום, ושנינו לא נירש גן-עדן, אני, משום שאיני צם בתשעה-באב, ואתה – משום שאין גן-עדן בכלל...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם