לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1752

בין אדם למקום

תשעה-באב אחרי קינות נכנס שמריל לבית-מחיה ושאל:

מה דבר יפה יש היום לאכול?

נבהלה בעלת-הבית ואמר:

רבי שמריה, שמא יצאת מדעתך, חלילה? תשעה-באב היום.

נענה שמריל ואמר:

כלום איני יודע? ואף-על-פי-כן חייב אני לאכול היום, כדי להוסיף אלף רובל נדוניה לבת-ישראל יתומה.

ראה שמריל, שבעלת הבית מסתכלת בו כאילו באמת אין דעתו שפויה עליו, והסביר לה:

תיכף כשגמרו לאמר קינות יצאתי מבית-המדרש ושמעתי שתי נשים מספרות זו עם זו. "הלואי, אמרה אחת לחברתה, ואזכה ליתן לבתי היתומה אלף רובל נדוניה כנגד כל יהודי, שיאכל היום". מיד נדרתי: הרי גם עלי אכילה היום, כדי שיתוספו עוד אלף רובל לאותה יתומה...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם