לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1750

בין אדם למקום

אדם אחד מקלי-עולם אכל בתענית-אסתר אכילה גסה בפרהסיה. סנטו בו ואמרו לו:

אפילו זקנים וחלשים אינם אוכלים בתענית קצרה כשל היום אלא משהו ובצינעה.

החזיר הוא:

תענית זו איני מודה בה כל-עיקר, שאני אומר: לא היה כדאי להעמיד כלל-ישראל בסכנה בגלל כריעה קלה, שביקש אותו רשע. "תעלה בעידניה סגיד ליה".

למחר ראו אותו עורך סעודת-פורים כיד המלך. אמרו לו:

אם תענית-אסתר אין, סעודת-פורים מניין?

השיב הוא ואמר:

משבּח אני סעודת-פורים מכל סעודות-מצווה אחרות, שאני אומר: אם בגלל כריעה קלה שנתאווה לה אותו רשע ביקש להרוג ולאבּד, דין הוא שנהיה ששים ושמחים על קברו...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם