לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1747

בין אדם למקום

חבורה של אפיקורסים להכעיס ערכו ביום-כיפור סעודה בציבור. קם אחד מן החבורה ושאל:

חברים מה עושה הקדוש ברוך-הוא בשעה זו?

קם שני מן החבורה והחזיר:

"קא חייך ואומר: נצחוני בּני, נצחוני בּני"…[11]

[11] השווה: בבא מציעא נט, ב.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם