לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1741

בין אדם למקום

אמר שמריל:

משה ציווה את ישראל: "לא תבשל גדי בחלב-אמו"[6], ומיד חשש: "מפולפלים בני מפולפלים הם ישראל, ועלולים לגלות בדברי כוונה, שלא עלתה על לבי מעולם". נמלך ואמר להם שנית: "אל תתפלפלו ואל תבקשו בלא-תעשה זו מה שאין בה, אלא דברים כהוויתם: לא תבשל גדי בחלב-אמו"[7], ועדיין לא נתקררה דעתו של משה, וכשהגיע למשנה-תורה חזר ופירש שלישית: "דברים שאמרתי כפשוטם אמרתי: לא תבשל גדי בחלב אמו"[8].

מה עשו ישראל? התפלפלו ימים ולילות, תלו הררים בשערה וקבעו הלכה: "לא תבשל גדי בחלב-אמו שלוש פעמים – אחד לאיסור אכילה ואחד לאיסור הנאה ואחד לאיסור בישול"[9].

[6] שמות כג, יט.

[7] שם לד, כו.

[8] דברים יד, כא.

[9] חולין קטו, ב, ועוד

לסיפור הבא

לסיפור הקודם