לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1738

בין אדם למקום

יהודי ישב במסעדה של גוי ואכל טריפה. התמלאו עליו קנאים וצעקו:

כיצד אדם מישראל אוכל טריפה?

נענה העבריין:

כיצד? – ומיד חזר ונגס מן הטריפה, לעס ובלע ואמר: – כך אוכל אדם מישראל טריפה...°

לסיפור הבא

לסיפור הקודם