לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1737

בין אדם למקום

ההוא שישב במסעדה של גוי ואכל טריפה. ראוהו קנאים והתחילו מחרפים ומגדפים אותו.

נענה העבריין ואמר:

אל תרעישו עלי עולמות, אל תטיפו לי דברי-מוסר ואל אהיה בעיניכם הדיוט, שאינו מבחין בין האסור והמותר. יודע אני, שעבירה היא בידי, אף יודע אני היטב, מה אני עתיד לשלם כנגד עבירה חמורה זו – שקל וחצי...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם