לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

173

אומנים, עובדים ופועלים; סוכנים, פקידים ומשרתים

סיטוני לבגדים הציץ מרחוק וראה, שמשולחו הבריח בחשאי זוג-מכנסיים מעל הדפה. שתק ולא אמר לו ולא כלום. ובראש-חודש, כשנכנס המשולח לקבל שכרו, עשה עמו הסיטוני חשבון וניכה לו שלושה רובלים. תמה המשולח:

נכי זה על שום מה? השיב הסיטוני:

על שום אותו זוג-מכנסיים...

הקפיד המשולח:

משולחך אני ודייך שתחשוב לי זוג-מכנסיים בשניים וחצי.

החזיר לו הסיטוני:

משולחי אתה ויודע אתה, שהמחיר שניים וחצי אינו נוהג אלא בשביל הנוטל תריסר בבת-אחת...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם