לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1729

בין אדם למקום

אוי ואבוי לכם, קלקלנים, – אמר המגיד מדייצה לחבורה של אפיקורסים: – אתם ושכמותכם הורדתם את היצר הרע מגדולתו וביטלתם כל מלאכתו.

תמהה החבורה:

רבי מגיד, מה אתה סח? היצר הרע הוא אדוננו ואנחנו עבדיו עושי-רצונו, ואתה אומר, שהורדנו אותו מגדולתו וביטלנו כל מלאכתו.

החזיר להם המגיד:

אספר לכם חלום שחלמתי. ראיתי את היצר הרע והדלוּת מספרים זה עם זה. שאל היצר הרע לדלות: "מה חדש יש בעולמך?" השיבה הדלות: "ברוך השם, חדשות טובות יש בעולמי. עליתי למעלה עליונה. לשעבר הייתי דרה בצריפים ובמרתפים; עכשיו – טירות וארמונות פתוחים לפני"… חזרה ושאלה הדלות ליצר הרע: "ומה חדש יש בעולמך?" נאנח היצר הרע והשיב: "לא עלייך, חדשות רעות בעולמי. ירדתי מגדולתי ובטלה כל מלאכתי. לשעבר הייתי עובד ימים ושבועות עד שעלה בידי לפתות אדם לעבירה; עכשיו – עד שאני בא אליו, כבר עבר ושנה. אין עוד לעולם שום צורך בי".

לסיפור הבא

לסיפור הקודם