לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1722

בין אבות לבנים

רבי, – קבל יהודי לפני הרב שבעירו, – נכשלתי והשאתי את בתי לאדם שאינו מהוגן. איני רואה תקנה לה אלא שיוציאה ויתן כתובה.

שאל הרב:

מה דבר רע מצאת בו?

נאנח היהודי והשיב:

אין הוא יודע לשחק בקלפים.

תמה הרב:

כל כהאי ריתחא! הלואי ולא ידע שום אדם מישראל לשחק בקלפים.

החזיר היהודי:

ודאי, רבי, הדין עמך, ובאמת חתני אינו יודע. אבל – הוא משחק…

לסיפור הבא

לסיפור הקודם