לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1719

בין אבות לבנים

כמה שנים היה חתן סמוך על שולחן חותנו, ולא נתן את דעתו להסתלק.

עמר לו חותנו:

עד מתי?

העיז החתן פניו והשיב:

עד שאחפץ.

פעם אחת, כשישבו לאכול, הסתכל החתן בחותנו וראה, שפניו עטופות.

אמר לו:

מה לך? בשיניך אתה חש?

נאנח החותן ואמר:

לא בּשיני שלי, בּשיניך שלך אני חש...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם