לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1717

בין אבות לבנים

חותן פסק מזונות לחתנו כל-זמן שלא יצמח לו זקן. עברה שנה, עברו שנתיים, שלוש שנים – החתן יושב ואוכל וחתימת-זקן אין לו. התחיל החותן בודק אחריו ומצא: יום-יום הוא מגלח זקנו. תפסו והביאו אל הרב. גער הרב בעבריין:

כיצד אדם מישראל עובר על לאו שבתורה?

התנצל הגלוח:

רבי, דין מפורש הוא: "כל שמעכב את האכילה – מותר"[7]...

[7] עיין יורה-דעת הלכות אבלות שצ א.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם