לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1706

בין אבות לבנים

זקן עשיר חלש. הלכו בניו אל הרב וביקשו מאתו, שיבוא לבקר את החולה ואגב שיחה ירמוז לו על צוואה. עשה הרב רצונם, הירבה שיחה עם הזקן וסיים:

וכי לא כך אנו אומרים כל יום: "מה אנחנו, מה חיינו?"

הבין הזקן, מפי מי מדבר אליו הרב, נענה אחריו ואמר:

ובני יהיו מוסיפים ואמרים: "אשרינו, מה טוב חלקנו ומה יפה ירושתנו"[4]...

[4] השווה: תפילת שחרית שלפני קריאת-שמע קטנה.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם