לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1696

בין אבות לבנים

שנה ראשונה אחרי החתונה נולדה בת. שמח האב ואמר: "בת תחילה – סימן יפה לבנים"[3].

שנה שנייה שוב נולדה בת. חזר האב ואמר:

אם סימן אחד יפה, שניים לא כל-שכן.

וכשנולדה הבת השלישית, שח ראשו ואמר:

חוששני, שירבו הסימנים כּסימניו של רבי יהודה...

[3] בבא בתרא קמא, א.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם