לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1691

בין אבות לבנים

מוכסן ומוכסנית קיבלו מכתב מבנם, שלמד בישיבה. מיד נסעו לעיר והלכו אל השוחט הזקן, שיקרא להם את המכתב. הרכיב השוחט משקפיו על חוטמו וקרא בנהימה:

"אבא, המכנסיים שלי נתמהו; שלח לי ממון לקנות חדשים".

הקשיב המוכסן וכעס:

שמעתם חוצפה כזו? גזירות הוא גוזר עלי. פרוטה לא אשלח לו...

נאנחה המוכסנית ואמרה לבעלה:

מי יאמין לרוצח זקן זה? מוטב, שנלך אל החזן.

עמדו והלכו אל החזן. הרכיב משקפיו על חוטמו וקרא בנעימה:

"אבא, המכנסיים שלי נתמהו; שלח לי ממון לקנות חדשים".

הקשיב המוכסן, נענה ואמר:

כך, כך... תחנונים הוא מדבר... ודאי אשלח לו...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם