לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1685

בין אבות לבנים

שאלו למחודד:

מפני מה היו אבותינו שוהים הרבה בתפילה, ובנינו תפילתם מהירה כברק?

השיב המחודד:

אבותינו היו גדלי-זקן וטירחה יתירה טרחו בפתיחת פיהם ובסתימתו; בנינו סנטרם מגולח, ואין הם טורחים טירחה יתירה לא בפתיחת פיהם ולא בסתימתו...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם