לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1671

בין איש לאשתו

שאלו לאייזיק-מאיר דיק:

מה טעם ציווה אלהים את משה, שיפרשו ישראל מנשיהם שלושה ימים קודם מתן-תורה?

החזיר אייזיק-מאיר:

כך ציווה אלהים, כדי שיקבלו ישראל את התורה בדעה צלולה...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם