לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1668

בין איש לאשתו

סוחר הסיח צערו לחברו:

אתמול נכנס לביתו ומצא את אשתו ושותפו על הדרגש...

רגז חברו ופסק:

חייב אתה ליתן לה גט.

החזיר הבעל:

אי-אפשר... בנים ובנות יש לי הימנה. מה יאמרו הבריות?

אמר לו חברו:

אם-כן, גרש אותו מביתך.

החזיר הבעל:

אי-אפשר... הוא בעל-הממון.

תהה חברו:

אלא אתה מה דעתך לעשות?

הירהר הבעל והחזיר: אני דעתי – למכור את הדרגש...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם