לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1667

בין איש לאשתו

רינון יצא בעיר על אשתו היפה של סוחר. הלך אליו אחיו ואמר לו:

אחי, אשתך חשודה בעיני הבריות על שתי פתילות בנר אחד...

נאנח הבעל:

אף בעיני היא חשודה.

אמר לו אחיו:

חייב אתה ליתן לה גט.

החזיר לו הסוחר:

מלמד אתה, אחי, ואין לך ידיעה בטיב משא-ומתן. נוח לו לארם, שיהא לו מחצה בעסק יפה משיהא עסק ביש כּולו שלו...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם