לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1665

בין איש לאשתו

בתחילת הקיץ מכר פשתני את פשתנו והרוויח כהוגן. סיפר לידידו ואמר:

הרבה עמלתי ויגעתי כל החורף. עכשיו דעתי לנסוע לחוץ-לארץ ולנוח כל הקיץ. אמר לו ידידו:

וגם אשתך תסע עמך?

החזיר לו הפשתני:

שטות! תבן אני מכנים לעופריים?...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם