לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1661

בין איש לאשתו

כשמת שמריל שניטקבר מצאו כתוב בפנקסו:

לדברי ריש-לקיש חייב אדם לפרוש מאשתו בשנות רעבון[27] ואני הקטן בא למלא אחריו ולהורות, שבשנות-שובע חייב אדם להיות מצוי אצל אשתו, שנאמר: ״מעת דגנם ותירושם רבו – בשלום יחדו אשכבה ואישן״...[28]

[27] תענית יא, א.

[28] תהילים ד, ח – ט.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם