לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1658

בין איש לאשתו

אימתי נהנה בעל מסעודתו?

כשהוא יושב בסוכה ואין אשתו עמו.

אימתי נהנית אשה מסעודתה?

כשהיא מוטלת במיטה אחרי לידה והכל מטפלים בה.

אימתי נהנים שניהם מסעודתם?

כשהם מוזמנים לסעודת-מצוה בביתם של אחרים.

אימתי שניהם אינם נהנים מסעודתם?

כשהם מזמינים אחרים לסעודת-מצוה בביתם...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם