לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1655

בין איש לאשתו

אמרה אשה למדנית לבעלה:

בוא וראה כמה יהירים אתם הגברים! אפילו פחות שבכם נוהג סילסול בעצמו ומברך "שלא עשני אשה״. החזיר לה הבעל:

אין מכאן ראיה. שום גבר אינו מברך אלא כלפי אשתו שלו...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם