לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

165

אומנים, עובדים ופועלים; סוכנים, פקידים ומשרתים

בשבת פרשה "וישלח" הקשו בבית-המדרש:

הכתוב אומר, שעשו נפל על צוואריו של יעקב "וישקהו ויבכו"‏. [11] בשלמא יעקב בכה, שהוצרך ליתן מנחה, אבל עשו שלקח מנחה – למה בכה?

היה שם סוחר בר-אוריין ותירץ:

אף עשו לא בכייה של חינם בכה. התורה מספרת, שלא מידו של יעקב ממש לקח עשו את המנחה, אלא מידיהם של משולחים‏, [12] ומשולחים חזקה עליהם, שגנבו מחצה.

[11] בראשית לג, ד.

[12] שם לב, יז.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם