לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1649

בין איש לאשתו

בטלן שהתפרנס כל ימיו ממעשה-ידיה של אשתו נתאלמן. רעב יום אחד, רעב שני ימים, ובשלישי יצא ופשט יד לבריות. אמר לו חברו:

עד שאתה פושט יד לבריות ומשחיר פניך, מוטב, שהיית נותן דעתך לישא שנית אשה עסקנית ולהתפרנס ממעשה-ידיה.

נעלב הבטלן והחזיר לו:

אשה עסקנית שתנשא לי ודאי מטורפת היא, וכלום כך אני בעיניך, שאשא מטורפת?...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם