לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1648

בין איש לאשתו

ההוא שבא לרבי חיים-יעקב ווידרביץ:

גט לאשתו הוא מבקש לסדר.

נענה לו רבי חיים-יעקב ואמר:

שכר סידור הגט תשלם חמישים רובל.

תמה הלה:

רבי, כל-כך הרבה למה?

החזיר לו רבי חיים-יעקב:

ידידי, סדר נא אתה לי גט לאשתי, ומיד אשלם לך מאה וחמישים...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם