לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1646

בין איש לאשתו

איש ואשה באו אל הרב:

זיווגם אינו עולה יפה, ושניהם מסכימים לגט, אבל רק ילד אחד להם ואין הם יכולים להתפשר: מי יגדל את הילד, הוא או היא.

אמר להם הרב:

שובו ובואו לאחר שנה; יהיו לכם שני ילדים ותחלקו אותם ביניכם; זה יגדל אחד וזו תגדל אחד.

נשמעו להרב והלכו להם. עברה שנה וחזרו ובאו ושניהם עגומים:

נולדו להם תאומים...

[נוסח אחר:

...אמר להם הרב:

שובו ובואו לאחר שנה; יהיו לכם שני ילדים ותחלקו אותם ביניכם: זה יגדל אחד וזו תגדל אחד. שאל הבעל:

רבי, מה נעשה, אם יוולדו לנו תאומים?

ליגלגה האשה, נענתה ואמרה:

רבי, הסתכל נא בבעל-תאומים זה! אילו עליו סמכתי לא היה לנו גם ילדנו היחידי...!]

לסיפור הבא

לסיפור הקודם