לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1644

בין איש לאשתו

חשוב אחד מחשובי ווילנה היתה אשתו מצערת אותו. ביקש ליתן לה גט וסירבה לקבל. פעם אחת פשטה שמועת-שווא, שסוף- סוף נפטר מאשתו הרעה וגירשה. שמחו חבריו ושדכן אחד נזדרז ובא לשדך לו אשה חדשה. החזיר לו אותו חשוב:

״אני לצלע[23] נכון״, אבל מה אעשה – ״ומכאובי נגדי תמיד״[24].

[23] עיין בראשית ב, כב.

[24] תהילים לח, יח.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם