לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1637

בין איש לאשתו

אשה הביאה בשבת מתנורו של האופה את החמין שטמנה[20], וכשהתחילה מערה מתוך הקדירה לתוך הקערה צהבו פניה ואמרה לבעלה:

מציאה מצאנו! חמין של אחרים, טובים ושמנים משלנו.

כשנתמלאה הקערה הגישה הבעל לאשתו, שהיא תטעם ראשונה.

תמהה האשה:

מאימתי נתחבבתי עליך כל-כך?

החזיר לה הבעל:

ודאי יושב עתה בעל-החמין ומקלל ואומר: ״הלואי וייחנקו בלגימה ראשונה״...

[20] נשים של חצר אחת, או של שכונה אחת, טומנות ערב-שבת את החמין בתנור גדול של אופה, ובשבת קודם סעודה מביאה כל אשה ואשה קדירתה שלה לביתה. פעמים, כשהקדירות מרובות, מתחלפות קדירה בחברתה.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם