לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1636

בין איש לאשתו

חלתה אשתו של אדם ומתה. נכנסו אצלו ידידיו וחבריו לנחמו, ולא קיבל תנחומים. בכה ואמר:

תנחומים של-הבל אתם מנחמים אותי. אשה כמותה לא אמצא...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם