לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1634

בין איש לאשתו

מעשה באשה רעה שחלתה ונסתכנה. נאבקה עם מלאך-המוות כמה זמן ולסוף הבריאה. היה שם פיקח אחד וקרא על בעלה:

״רבות מחשבות בלב איש, ועצת ה׳ – היא תקום״...[18]

[18] משלי יט, כא.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם