לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1633

בין איש לאשתו

זקן וזקנה השיאו בת-זקוניהם, ולמחר ישבו וסיפרו זה עם זה על חייהם מכאן ולהבא. אמר הבעל לאשתו:

זקנים כמונו חייבים כבר לזכור יום-המיתה... אם מי-שהוא משנינו ימות חלילה, – מיד אעלה אני לארץ-ישראל...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם