לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1632

בין איש לאשתו

שאלו לאייזיק-מאיר דיק:

מה טעם נוהגים חשיבות בבר-מינן ונושאים אותו? יקום על רגליו וילך.

השיב אייזיק-מאיר:

כיצד יקום וילך וציציותיו פסולות?[17]

אמרו לו:

תינח איש, החייב בציצית, אשה שפטורה מציצית מאי איכא למימר?

החזיר אייזיק מאיר:

אשה אם לא ישאו אותה בעל-כורחה, לא תצא מן הבית עד העולם.

[17] את המת קוברים בטלית מצוייצת, אלא שפוסלים את הציצית תחילה; יורה דעה שנא ב (רמ״א

לסיפור הבא

לסיפור הקודם