לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1624

בין איש לאשתו

מעשה באדם אחד, שקרו אותו שני אסונות זה אחרי זה: היו לו שלוש מאות רובל והפסידם, היתה לו אשה ומתה. ישב על הקרקע והטיח דברים כלפי מעלה:

״האל יעות משפט, ואם שדי יעות צדק?״[16]. שנינו: זה נהנה וזה לא חסר, כופין אותו על מידת סדום, ואילו אתה עברת על דין מפורש זה. ביקשת ליטול ממוני ואשתי? היה לך ליטול אשה תחילה, ומיד הייתי אני נושא אחרת במקומה עם שלוש מאות רובל נדוניה. אחר כך היית חוזר ונוטל שלוש מאות רובל שלי. אילו כך עשית, היו לך אשה ושלוש מאות רובל, והיו גם לי אשה ושלוש מאות רובל. אתה לא היית חסר ואני הייתי נהנה. עכשיו, שהפכת את הסדר ונטלת ממוני תחילה ואחר-כך את אשתי, מי פתייה תלך אחרי עני כמותי, שאין לו כלום? נמצא, אני חסר ואתה לא נהנית. יותר מאשה ושלוש מאות רובל אין לך גם עכשיו. ולי אין כלום – לא אשה ולא שלוש מאות רובל...

[16] איוב ח. ג.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם