לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1623

בין איש לאשתו

מתה אשתו השנייה של אדם חשוב ובא בימים, וביקש לישא שלישית ודווקא בתולה. אמרו לו:

וכי דרכו של אדם חשוב בא בימים לחזור על בתולה?

החזיר הוא:

אשתי השנייה, עליה השלום, אלמנה היתה. קודם שנשאתי אותה אמרתי לה: ״בתי, שמא בנים יש לך מבעלך הראשון?״ בכתה ואמרה: ״היו ומתו״. ולאחר שנשאתי אותה נעשה נס והמתים קמו מקבריהם ובאו לביתי. לפיכך מבקש אני עכשיו לישא דווקא בתולה! אפילו אם בנים חיים יש לה – מובטחני, שלא יבואו לביתי...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם