לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1621

בין איש לאשתו

וכשמתה אשתו של כלב ובאו אליו שדכנים לשדך לו אחרת, אמר להם:

לא הן ולא שכרן. אשה בבית – טירדה בבית. עד שאתה מספיק להתרגל בחלוקך כראוי, היא באה ומניחה לפניך חלוק חדש...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם