לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1618

בין איש לאשתו

יוסי גולדה׳ס חלה ונסתכן. פקח עיניו ושלח לקרוא את השדכן, ששידך לו את אשתו. תמהו קרוביו ואמרו לו:

זה למה לך?

נענה יוסי ואמר:

מקובלני: קודם מיתה חייב אדם להשלים עם שונאיו...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם