לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1616

בין איש לאשתו

כשמתה אשתו הראשונה של ישעיה׳קה פיפר נשא אחותה; מתה גם זו ונשא אחות שלישית. אמרו לו:

מה ראית, רבי ישעיה, לישא אחיות?

החזיר ישעיה׳קה:

מאוסה, עלי משפחה זו, ואני מבקש להביא עליה כלייה...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם