לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

161

אומנים, עובדים ופועלים; סוכנים, פקידים ומשרתים

סוחר עיין בחשבון-ההוצאות של משולחו ומצא כתוב:

"א' תולדות. אכסניה – רובל; אכילה ושתייה – שני רובלים; 'כי הם בשר-ודם' – שלושה רובלים".

"ב' תולדות. אכסניה – רובל; אכילה ושתייה – שני רובלים; 'כי הם בשר-ודם' - שלושה רובלים".

"ג' תולדות. אכסניה – רובל; אכילה ושתייה – שני רובלים; 'כי הם בשר-ודם' – שלושה רובלים".

בשר-ודם? – נהם הסוחר – מסכים. אבל לא ברזל ונחושת...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם