לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1608

בין איש לאשתו

אמר הירשל אסטרופולר:

פחותה אשה מכל הפסולים שבעולם... אשתקד היה מעשה: נזדמנתי לפונדקי עשיר והשיאני יצרי לישב עמו ימים אחדים ול¬התפרנס משלו בהרחבה... ראיתי, שבּת בוגרת לו ואין עליה קופ¬צים, ואמרתי לו: ״רצונך, שתתן לי בתך לאשה ?״ – לא סירב ונענה לי בשמחה רבה... כל אותם הימים סמוך הייתי על שולחנו ונהניתי מכל טוב. וכשהגיע יום-החופה, אמרתי לו: ״דע לך, שגנבים וגזלנים יש לי במשפחתי״. אמר: ״אין בכך כלום״. חזרתי ואמרתי לו: ״דע לך, שגם מוסרים ומשומדים יש לי במשפחתי״. חזר ואמר: ״אין בכך כלום״. וכשאמרתי לו: ״דע לך, שאשה יש לי בביתי״ – התחיל מקלל ומגדף ומיד גירשני מביתו...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם