לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1602

בין איש לאשתו

אור לארבעה-עשר אמרה אשה לבעלה:

לך ובדוק; כבר ביערתי כל החמץ מן הבית.

נהם הבעל:

הרי את בבית...

ליגלגה האשה ואמרה:

חמץ זה אינו מעכב: עוד לפני עשרים שנה מכרו אבא לגוי...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם