לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1601

בין איש לאשתו

אשה באה לבעל-שם וקבלה לפניו:

בעלה מטורף, ואין לה חיים עמו.

אמר לה הבעל-שם מה שאמר, והיא הלכה לה. למחר בא בעלה אל הבעל-שם, וגם הוא קבל לפניו:

אשתו מטורפת, ואין לו חיים עמה.

אמר לו הבעל-שם מה שאמר, והוא הלך לו. לאחר שיצא שלח הבעל-שם אחרי האשה ואמר לה:

שעת-רחמים היום בשמים; תני ״פדיון״ כך וכך ואתפלל עליך.

בכתה האשה ואמרה:

היה לי כסף ובא בעלי המטורף ולקח הכל.

נענה הבעל-שם ואמר לה:

עכשיו אני רואה, שהדין עם בעלך: את מטורפת והוא שפוי...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם