לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1592

בין איש לאשתו

היה מי שאמר:

אשה משעה שהיא יוצאת לחופה חייה אינם חיים.

אמרו לו:

זו מניין לך?

החזיר הוא:

נאמר ברבקה: ״ותקח הצעיף ותתכס״[12], ומפרש רש״י:

כמו ״ותקבר ותשבר״...

[12] בראשית כד, סה.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם