לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1591

בין איש לאשתו

קטע מתוך הגדה של פסח:

״...מרור זה שאנו אוכלים – אוחז בידו המרור ומראה אותו למ¬סובּים״.

הגהה: ״יש מנהג בעולם, שהאיש מורה על האשה, שנאמר: אשה רעה מר ממוות״...[11]

(ההגהה היא מתוך ההגדה המצוירת, שנדפסה ראשונה בפראג ה׳ רפ״ז, בדפוס ״המחוקק גרשום בן שלמה הכהן בשיתוף אחיו גרונם כ״ץ״. מהדורה חדשה פוטוגראפית, הוצאת יוסף אלטמן ברלין, דפוס פ׳ א׳ ברוקהויז, ליפסיאה 1925).

[11] כך היא שיגרת־הלשון העממית: לשון הכתוב היא: ״ומוצא אני מר ממוות את האשה״; עיין לעיל סימן 1588.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם