לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1588

בין איש לאשתו

אשתו הראשונה של שמריל שניטקבר היתה אשה רעה – וגירשה. נשא אחרת, ולא נמצאה אשה רעה כמותה – וגירשה. נשא שלישית, ונמצאה אשה טובה – וגירשה. אמרו לו:

רבי שמריה, מה ראית לגרש את זו, שאשה טובה היא?

החזיר שמריל:

״ומוצא אני מר ממוות את האשה״[9] - באשה רעה קוהלת מדבר. נמצאת למד, שסתם-אשה מר כמוות, אבל גם אשה טובה יש בה מקצת סכנת מוות, וטוב לפני האלהים ימלט מכּולן...

[9] קוהלת ל, כו.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם