לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1587

בין איש לאשתו

תלמיד-חכם קטלן נשא אשה ומתה, נשא שנייה ומתה, נשא שלישית ומתה. לסוף מת גם הוא. פתח לו מיכאל שערי גן-עדן ואמר שלוש נשים היו לך שם; עכשיו הרשות בידך לבחור באחת מהן, וזו תהיה אשתך כאן.

אמר התלמיד-החכם:

באשתי הראשונה אני בוחר.

תמה מיכאל:

מה ראית לבחור באשתך הראשונה, שזקנה היא, ולא באשתך הא¬חרונה, שצעירה היא? שמא תחזור בך ותבחר באחרונה?

החזיר לו התלמיד-החכם:

אף-על-פי שמיכאל שר הגדול אתה, מכל-מקום אין אתה בקי בהוויות העולם. בוא ואלמדך: אשה יותר שהיא קבורה באדמה, יותר היא משביחה...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם